Ocena brak

ZASADA KOSZTÓW WZGLĘDNYCH ORAZ ZASADA OBFITOŚCI ZASOBÓW JAKO PODSTAWOWE PRAWA RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

ZASADA KOSZTÓW WZGLĘDNYCH.

W warunkach dysponowania przez kraj A absolutną przewagę nad krajem B w produkcji obu towarów ( 2 rodzajów). Stąd kraj A powinien specjalizować się w produkcji i eksporcie tego towaru, który może wyprodukować taniej niż kraj B . Kraj B zaś powinien specjalizować się w produkcji i eksporcie towaru, w przypadku którego nie korzystna pozycja ujawnia się w stosunkowo najmniejszym stopniu.

Ten wariant zasady kosztów mierzony jest nakładami pracy potrzebnymi do wyprodukowania towaru /dobra.

W ujęciu klasycznym zasada kosztów względnych brzmi: korzystna jest zawsze specjalizacja w tej dziedzinie produkcji w której kraj A ma przewagę w wydajności pracy nad krajem B, niekorzystna zaś jest specjalizacja w dziedzinie, w której kraj nie ma stosunkowej przewagi nad partnerem handlowym

ZASADA OBFITOŚCI:

Istnieją dwa czynniki produkcji ( kapitał i praca)

Nie ma kosztów transportu

Kraje w różnym stopniu są wyposażenia w czynniki produkcji.

Czynniki produkcji są jednorodne , doskonale podzielone i porównywalne

Nie zmienia się relatywnie wyposażenie w czynniki produkcji.

Poziom kosztów i cen oraz ich relacje kształtują się tylko pod wpływem relatywnego wyposażenia w czynniki produkcji,

Zasobochłonność produkcji jest niezmieniona

Brak rosnących lub malejących przychodów

W obu krajach są tanie same preferencje konsumentów i niezmienne w czasie

Istnieją warunki doskonałej konkurencji.

WG. Tego twierdzenia każdy kraj powinien eksportować towary, których produkcji wymaga bardziej intensywnego zastosowania obfitszego i tańszego przez to czynnika produkcji, a jednocześnie importować towary wymagające bardziej intensywnego zastosowania mniej obfitego, więc droższego czynnika produkcji.

Podobne prace

Do góry