Ocena brak

ZASADA KASOWA

Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013

Jest najdawniejszym elementem ewidencji księgowej. Wymuszała ona systematyczną rejestrację przychodów i rozchodów środków pieniężnych, umożliwiała więc kontrolę stanu tych aktywów w dowolnym momencie, zgodnie z procedurą:

stan początkowy + przychody - rozchody = stan końcowy

W ten sposób rejestrowano operacje kasowe w starożytności, jak również w lepiej znanych czasach cywilizacji greckiej i rzymskiej, a dotyczyły one gospodarstw władców, dworów i armii oraz bankierów. Księgi kasowe były stosowane również przez całe średniowiecze. W tym czasie, w związku z silnym rozwojem gospodarki towarowo-pieniężnej i transakcji kredytowych w ożywionym gospodarczo basenie Morza Śródziemnego, ewidencja księgowa zaczęła - obok ksiąg kasowych - rozszerzać się na operacje niepieniężne, takie jak: kredytowy zakup lub sprzedaż towarów czy płatności wekslowe.

Z.k. nie obejmowała tego typu operacji gospodarczych i w związku z tym została zastąpiona przez zasadę memoriałową, gwarantującą kompletność danych o działalności kupca czy bankiera w średniowieczu. Obecnie z.k. jest poza zakresem norm kształtujących tzw. prawidłową rachunkowość.

Podobne prace

Do góry