Ocena brak

Zasada jedności budżetowej w sensie formalnym

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Zasada jedności w sensie formalnym zakłada by każdy związek publiczno-prawny (państwo, województwo, powiat, gmina) miał własny jeden i tylko jeden budżet innymi słowy by miał jedno i tylko jedno liczbowe zestawienie swych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, by to zestawienie sporządzone było w jednym dokumencie, jednym planie finansowym uchwalonym przez Sejm lub organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Zasada ta w tym aspekcie ma charakter normatywny, bowiem zarówno państwo jak i jednostki samorządu terytorialnego mogą uchwalić tylko jeden budżet. Jednakże znane są państwa, w których uchwala się więcej niż jeden budżet np. w Belgii (uchwalany jest budżet poszczególnych resortów, budżet koronny, budżet bieżący – zwyczajny, obejmujący wydatki stałe oraz majątkowy – nadzwyczajny, obejmuje szczególne wydatki, przychody i rozchody uchwalane okolicznościowo).

Podobne prace

Do góry