Ocena brak

ZASADA JEDNOLITOŚCI

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

- zasada realizowania postanowień w równym zakresie, od tego samego dnia, we wszystkich państwach

  • Prawo wspólnotowe jest w całości i jednakowo stosowane w każdym z państw członkowskich.

  • Jednolitość ma zapewnić taki sam sposób stosowania prawa wspólnotowego na terenie całej wspólnoty i jest "wymogiem jednolitego porządku prawnego".

  • Prawo wspólnotowe musi być jednolite wewnętrznie, to znaczy, że należy eliminować z systemu prawa wspólnotowego te normy niższego rzędu, które są w konflikcie z innymi normami wyższego rzędu.

  • Zasada ta powstała z uwagi na fakt, że poszczególne kraje członkowskie stawiają postanowienia ratyfikowanych umów międzynarodowych na różnych szczeblach w systemie prawa krajowego (niektóre na równi z ustawami, a inne ponad ustawami).

Do góry