Ocena brak

Zasada jawności rozprawy i konstytucyjna dopuszczalność jej wyłączenia

Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011

Art. 45 ust. 2

Zasada jawności rozprawy odnosi się do wszystkich postępowań sądowych, a raczej do rozpraw prowadzonych w ramach tych postępowań.

Zasada jawności oznacza stworzenie publiczności, a więc także prasie dostępu do sali sądowej i spokojnego obserwowania przebiegu rozprawy. Jednak ustawa może wprowadzić ograniczenia ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny , ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny ( art. 359 i 360 KPK i art. 153 KPC).

Zawsze jednak w rozprawie mogą uczestniczyć strony ich przedstawiciele oraz po dwie osoby przez nich wskazane.

Zawsze też ogłoszenie wyroku musi nastąpić publicznie.

Do góry