Ocena brak

Zasada jawności rozpraw

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Odnosi się ona do wszystkich postępowań sądowych, a raczej do rozpraw prowadzonych w ramach tych postępowań. Zasada jawności oznacza stworzenie publiczności dostępu do sali sądowej i spokojnego obserwowania przebiegu rozprawy. Tu jednak ustawa może wprowadzić ograniczenia za względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny, zawsze jednak w rozprawie mogą uczestniczyć strony, ich przedstawiciele oraz po dwie osoby przez nich wskazane. Zawsze też ogłoszenie wyroku musi nastąpić publicznie. Zasadę tą wyraża art. 45 ust. 2 K.

Podobne prace

Do góry