Ocena brak

ZASADA INFORMACJI PRAWNEJ

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Art. 121§2 „ Organy podatkowe w postępowaniu podatkowym obowiązane są udzielać niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem tego postępowania.

Różnice z kpa

Art.9 Kpa- organy administracji publicznej są zobowiązane do należytego i wyczerpującego informowania strony o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym by strony nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

W art.121§2 organy są zobowiązane tylko do udzielania niezbędnych informacji, a nie tych które mogą mieć wpływ na ustalenie praw i obowiązków stron.

Zmiana ta jest wynikiem presji organów podatkowych na legislację. Nieznajomość prawa nie szkodzi podatnikowi.

Podobne prace

Do góry