Ocena brak

ZASADA HUMANITARYZMU

Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011

Prawo karne musi uwzględniać prawa jednostki i chronić dobra jednostkowe , nie może im dawać jednak absolutnego priorytetu kosztem ochrony interesów państwa i jego organów , interesów ogólnospołecznych czy instytucji społ.

Zgodnie z tą zasadą prawo karne powinno być humanitarne, ludzkie w tym znaczeniu że wymagania przezeń stawiane nie powinny być okrutne , nie powinny wyrządzać zbędnych dolegliwości skazanemu ani go poniżać.

Zasada ta. wynika m.in. z Art 3. Konwencji o Ochronie Podstawowych Praw i Wolności z 1950r i z art . 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966r , w których Polska jest stroną.

Podobne prace

Do góry