Ocena brak

Zasada dwuizbowości pełnej i niepełnej

Autor /Barnim Dodano /13.12.2011

Dwuizbowość pełna – występuje wtedy, gdy obie izby parlamentu są równoprawne.

Dwuizbowość niepełna – występuje, gdy jedna z izb parlamentu jest izbą ważniejszą, ma więcej kompetencji. Konstytucja z 1997 roku nie przyjęła zasady równouprawnienia izb, nigdy zresztą w polskiej tradycji konstytucyjnej takie równouprawnienie nie występowało. Pozycja izby silniejszej jest przyznana Sejmowi. Widać to już w ogólnej charakterystyce dokonanej w art. 95 z której wynika, że władza ustawodawcza jest powierzona wspólnie Sejmowi i Senatowi, ale sprawowanie kontroli nad działalnością Rządu jest wyłączną domeną Sejmu. Kompetencje Senatu w zasadzie ograniczają się do udziału w ustawodawstwie oraz w powoływaniu niektórych organów (np. Prezesa NIK). Także byt Senatu jest uzależniony od losów Sejmu (rozwiązanie Sejmu powoduje także rozwiązanie Senatu).

Podobne prace

Do góry