Ocena brak

ZASADA DWUINSTANCYJNOŚCI POSTĘPOWANIA

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Art.127 Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Zasada ta wyraża prawo podatnika do rozstrzygnięcia sprawy dwukrotnie, dwóch organach, z których organ odwoławczy kontroluje poprzez wydanie decyzji decyzje organu I instancji. Organ odwoławczy zobowiązany jest ponownie rozpoznać i orzec w sprawie rozstrzygniętej decyzją organu I instancji. Istotą dwuinstancyjności jest wydanie rozstrzygnięcia merytorycznego, a nie formalna kontrola decyzji. Zarówno organ I jak i II instancji przeprowadzi postępowanie umożliwiające osiągnięcie powtórnego samodzielnego rozstrzygnięcia. Ponadto organ odwoławczy nie może ingerować w postępowanie w toku prowadzenia postępowania przez organ I instancji

Zasada ma zastosowanie w postępowaniach zwykłych i w nadzwyczajnych trybach postępowania podatkowego., czyli wznowieniu postępowania, stwierdzeniu nieważności decyzji i uchylenia lub zmiany decyzji.

Art. 230 – jeżeli decyzja wymiarowa została wydana sprzecznie z prawem to organ odwoławczy zwraca do organu I instancji do uzupełnienia wymiaru. To nie to samo co przekazanie decyzji do ponownego rozpatrzenia.

Podobne prace

Do góry