Ocena brak

ZASADA DOBREJ WIARY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Zasada dobrej wiary stanowi logiczną konsekwencję zasady pacta sunt servanda.W dobrej wierze należy interpretować umowy międzynarodowe i wykonywać jej postanowienia.

Art. 2 ust. 2 Karty NZ mówi, że wszyscy członkowie wykonywać będą w dobrej wierze zobowiązania przyjęte zgodnie z Kartą.

Podobne prace

Do góry