Ocena brak

Zasada demokratycznego państwa prawnego

Autor /Kosma Dodano /22.12.2011

Do grudnia 1989 żyliśmy w państwie socjalistycznym 29 XII Rzeczpospolita stała się państwem prawnym.

Państwo prawne to państwo rządzone przez prawo w nim obywatel może robić wszystko czego nie zakazuje mu organ czyli wszystko to na co prawo zezwala Polska jest państwem demokratycznym. W formalnym państwie chodzi o zawiązanie państwa z prawem tu wyróżniamy:

-konstytucjonalizm, -legalność, -praworządność

Od formalistycznego państwa prawnego lepsza jest postać która wiąże państwo prawne z demokracją polityczną w ten sposób pojęcie państwa prawa nosi nazwę demokratyczne państwo prawne gdzie doktryna państwa prawnego zalicza: zagwarantowanie i poszanowanie praw i wolności człowieka zasadę suwerenności, pluralizmu politycznego, okresowo odbywane wolne wybory, udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji państwowych, niezależny i niezawisły sądowy wymiar sprawiedliwości.

Zasada demokratyczna nie była możliwa do wprowadzenia w krajach związku socjalistycznego przeszkoda to założenia doktrynalne np. zasada jednolitości władzy państwowej odrzucenie zasady podziału władzy zasada zwierzchnictwa ludu realizowana przez 1 partię.

Polska jako państwo prawne posiada zasadę sprawiedliwości społecznej nakazuje podejście wieloaspektowe czyli wiele formuł sprawiedliwości.

Podobne prace

Do góry