Ocena brak

Zasada bezpośredniości wyborów

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

Zasada to stopień wpływu wyrażonej w głosowaniu- woli wyborców na wyniki w głosowaniu. Wybory bezpośrednie- to wybory jednostopniowe. Zasada ta odnosi się do powszechnej woli narodu. Celem rozważenia zasady bezpośredniości należy odpowiedzieć na:

a) czy wprowadzony system sprzyja realizacji tej zasady: system głosowania to sposób głosowania w zależności od charakteru list. Z punktu zasady bezpośredniości jest systemem jednomandatowych okręgów wyborczych, w którym głosowanie odbywa się indywidualnie. Najmniejszą możliwość na dokonanie wyboru w ramach danej listy daje wyborcy głosowanie zamknięte- w takiej sytuacji głos wyborcy może wpłynąć na liczbę mandatów jakie przypadnie danemu ugrupowaniu. Głosowanie preferencyjne- pozwala wyborcom na ustalenie miejsc mandatów – to występuje w Holandii, Głosowanie rozproszone- umożliwia wyborcom wybieranie kandydatów z różnych list.

System głosowania spersonalizowanego – wyborca głosuje na określoną liczbę kandydatów tej listy i wskazuje jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Łączenie zasady bezpośredniości z systemem proporcjonalnego rozdziału mandatów narzuca dostosowanie rozumienie konsekwencji zasady bezpośredniości. Wychodząc z założenia że zasada bezpośredniości ma wyrażać faktyczny wpływ wyborcy na wybór kandydata stwierdzamy czynniki które tę istotę naruszają:

- 5% klauzula zaporowa wymagana do uzyskania mandatów powoduje że znaczenie głosu wyborcy przyczynia się do uzyskania mandatu.

- istnieje teoretyczna możliwość uzyskania mandatów przez z list na których nie głosowano

b) czy obowiązek osobistego głosowania stanowi element taj zasady , lub czy nie ma na nią wpływu

Szereg państw europejskich pozwala oddać głos przez pomocnika, Belgia, Holandia, korespondencyjnie Austria, i nie uważa tego za naruszenie zasady bezpośredniości. Obowiązujący stan prawny dopuszcza glosowanie osobiście- stwierdzenie tożsamości któremu wydawane są karty oraz złożenie podpisu. Przesłanie za pośrednictwem poczty jest niedopuszczalne.

Podobne prace

Do góry