Ocena brak

Zasada bezpośredniości w prawie wyborczym

Autor /Barnim Dodano /13.12.2011

Zasada ta oznacza, że wyborca oddaje swój głos na osobę lub osoby, które mają zostać wybrane, a więc objąć mandat obsadzany w drodze danego głosowania. Tym samym wyborca decyduje bezpośrednio o składzie organu przedstawicielskiego. Konstytucja RP wymaga dochowania zasady bezpośredniości we wszystkich postępowaniach wyborczych (art. 96 ust. 2, art. 97 ust. 2, art. 127 ust. 2 i art. 169 ust. 2).

Głosować można tylko osobiście tym samym jest wykluczone głosowanie przez pełnomocnika lub też za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej czy innych podobnych technik.

Podobne prace

Do góry