Ocena brak

Zasada bezpośredniej skuteczności (istota i warunki)

Autor /Kazik Dodano /22.07.2011

ISTOTA

  • Bezpośrednia skuteczność prawa wspólnotowego oznacza, że normy wspólnotowe tworzą prawa i obowiązki wprost dla obywateli i można się na nie powoływać w postępowaniu przed organami wewnętrznymi.

WARUNKI

Zgodnie ze stanowiskiem ETS, aby uznać daną normę za bezpośrednio skuteczną, musi ona spełniać następujące warunki:

  • Jest bezwarunkowa, precyzyjna i kompletna,

  • Nakłada na państwo lub jednostki obowiązek działania bądź zaniechania,

  • Nadaje się do stosowania przez sądy i organy władzy wykonawczej państw członkowskich bez konieczności uchwalania dodatkowych, krajowych aktów prawnych.

Do góry