Ocena brak

Zasada 5R – 5W

Autor /karol Dodano /24.06.2011

right goods (właściwy towar),

• right place (właściwe miejsce),

• right time (właściwy czas),

• right quantity (właściwa ilość),

• right quality (właściwa jakość).

Do góry