Ocena brak

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym, procedura ich rozpatrywania

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Podstawą zarzutu w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego może być tylko:

-wykonanie, umorzenie, przedawnienie, wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku

-odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu, rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej

-błąd co do osoby zobowiązanego

-niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym

-zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego

-określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z decyzji organu administracyjnego lub bezpośrednio z przepisu prawa

-niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub zastosowania środka egzekucyjnego

-brak doręczenia zobowiązanemu upomnienia.

Organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie zarzutów. Jeżeli organ uznaje zarzuty za uzasadnione, wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego lub o umorzeniu tego postępowania albo o zastosowaniu innego mniej uciążliwego środka egzekucyjnego. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie zarzutów służy zobowiązanemu zażalenie. Wniesienie przez zobowiązanego zarzutu w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego nie wstrzymuje czynności egzekucyjnych. Organ egzekucyjny lub egzekutor może jednak z uzasadnionych powodów wstrzymać czynności egzekucyjne np. do czasu rozpatrzenia zażalenia.

Podobne prace

Do góry