Ocena brak

Zarządzenie Klaudiusza

Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013

Kościół lokalny rzymski powstał, jak wiele innych, w cieniu synagogi. Chrześcijanie mogli się rozwijaćbez konfliktu z władzą cesarską, bo uważano ich początkowo za pewien ruch w dozwolonej religii żydowskiej.Dość szybko jednak weszli w konflikt z oficjalnym mozaizmem, gdy nawracali pogan, jak należyprzypuszczać, nie żądając od nich przyjęcia obrzezania ani zachowania prawa mojżeszowego.

Konflikt ten, którego przyczyną, według rzymskiego historyka, był Chrestos (odmiana imienia Chrystus),zaniepokoił cesarza Klaudiusza, wypędził więc wkrótce po 41 roku wszystkich Żydów z Rzymu. Edyktcesarski nie był wymierzony przeciw chrześcijanom, choć i oni, jeżeli byli Żydami, poszli na wygnanie.Cesarz wystąpił przeciw Żydom, bo uporczywie trwali w sporach wewnętrznych z powodu Chrestosa.Nie ma dziś wątpliwości, że był to spór o naukę Chrystusa.

Klaudiusz potraktował podobnie surowo Żydów aleksandryjskich, zaraz na początku swego panowania,gdy zabronił im sprowadzać rodaków z Syrii i innych miast egipskich. Chciał przez to uciąć spory międzysamymi Żydami oraz między nimi i ludnością helleńską.

Podobne prace

Do góry