Ocena brak

Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i Ministrów w systemie źródeł prawa

Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011

Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty.

Zarządzenia są wydawane tylko na podstawie ustawy. Nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów.

Uchwały i zarządzenia podlegają kontroli co do ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem .

Konstytucja wyraźnie oddziela rozporządzenia jako akty powszechnie obowiązującego prawa, od katów prawa wewnętrznego. Tego rodzaju charakter posiadają w świetle uchwały RM i zarządzenia Ministrów.

Konstytucja podkreśla jednocześnie, że są to akty prawne mające wewnętrzny charakter, a ich obowiązywanie jest wysoce ograniczone, gdyż obowiązują one wyłącznie jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty.

Nie będąc źródłem powszechnie obowiązującego prawa uchwały i zarządzenia poddane zostały kontroli co do ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem.

Kontroli tej dokonuje Trybunał Konstytucyjny.

Zarządzenie publikowane jest w Monitorze Polskim.

Podobne prace

Do góry