Ocena brak

ZARZĄDZANIE ZMIANAMI

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

Dokonywanie zmian jest koniecznością; zmusza do tego rozwój konkurencji. Ważna jest jednak już także szybkość działania, wyprzedzenie konkurentów, w stosunku do których każde spóźnienie sytuuje firmę na słabszej pozycji. Dokonywanie zmian we właściwym czasie i sprzężenia ich ze zmianami w otoczeniu bliższym i dalszym – to istotny problem w zarządzaniu p.

 

Przez zmianę rozumie się dokonywanie przeobrażeń zmieniających istotę rzeczy lub zjawisk.

Kierownik MSP musi być „pilotem” w programowaniu i wdrażaniu zmian, jeśli p. ma przeżyć i rozwijać się w przyszłości. Naczelne kierownictwo powinno stwarzać klimat sprzyjający innowacyjności we wszystkich obszarach funkcjonowania p. oraz zdawać sobie sprawę z wielu podstawowych zagadnień polityki zmian (dokąd p. powinno dążyć, wyzwania rynku, kondycja p., w jaki sposób dokonywać zmian, co temu może przeszkadzać ?).

W MSP zmiany przeprowadza samo p. wspomagane jedynie konsultantami zew. Rzeczywiste rezultaty zmian zależą także od podmiotów zmian = pracowników, których dzieli się ze względu na ich stosunek do wprowadzanych zmian na: przeciwników, pasywnych/obojętnych i współprzyczyniających się.

 

 

Kierownictwo powinno wyprzedzać niekorzystne zjawiska odnośnie zmian i przychylać im jak najwięcej pracowników. Stąd ważne jest zebranie informacji o poglądach załogi, żeby przygotować argumenty dla niechętnych. Pomocne są techniki informowania, komunikowania i negocjowania.

Podobne prace

Do góry