Ocena brak

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) można ogólnie zdefiniować jako strategiczną, jednorodną i spójną metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji- ludźmi, którzy osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się do realizacji wszystkich założonych przez organizację celów, a tym samym umacniają jej przewagę nad konkurencją .1

W literaturze można spotkać różne definicje zarządzania zasobami ludzkimi. Beer i inni tak opisują: „ Zarządzanie zasobami ludzkimi odnosi się do tych decyzji i działań kierownictwa, które wpływają na stosunki między organizacją a pracownikami, czyli jej zasobami ludzkimi”.

Nieco inną definicję proponują Pettigrew i Whipp: „ Zarządzanie zasobami ludzkimi odwołuje się do całego zbioru wiedzy, umiejętności i postaw, które są potrzebne wszystkim przedsiębiorstwom, by mogły ze sobą konkurować. ZZL wymaga od kierownictwa troski o podwładnych i zdecydowanych działań przede wszystkim w takich sferach jak selekcja, szkolenia i rozwój pracowników, ich wzajemne stosunki oraz wynagradzanie. Działania te mogą być ściśle ze sobą powiązane poprzez stworzenie wspólnej filozofii zarządzania zasobami ludzkimi ”.

A zatem w definiowaniu zarządzania zasobami ludzkimi podkreśla się po pierwsze – zaangażowanie kierownictwa; po drugie- przyjęcie podejścia strategicznego; po trzecie – zapewnienie wzrostu wartości pracowników poprzez ich rozwój i ocenę działalności; i po czwarte – uzyskanie pełnego zaangażowania pracowników w realizację zadań wyznaczonych przez firmę.

Zarządzanie zasobami ludzkimi można też uznać za „ zbiór wzajemnie ze sobą powiązanych założeń, wyznaczonych przez wspólna politykę postępowania, wraz z ideologiczną i teoretyczną podbudową ”( Storey).

Zarządzanie zasobami ludzkimi to w istocie filozofia biznesu dotycząca kierowania ludźmi w celu jak najefektywniejszego wykorzystania ich możliwości, a co za tym idzie – wyprzedzenia konkurencji i utrzymania silnej pozycji na rynku. Jest to ruch skierowany do zarządów firm, które zdają sobie sprawę, że aby pokonać rywali, trzeba inwestować nie tylko w technologie, ale również w ludzi.2

 

 

Podobne prace

Do góry