Ocena brak

Zarządzanie przez zadania

Autor /Lara Dodano /21.04.2011

 

Zarządzanie przez zadania polega najogólniej mówiąc na formułowaniu przez kierownika konkretnych i mo­bilizujących zadań rzeczowych oraz na zlecaniu ich do wykonania podwładnym wraz z określeniem terminów ich realizacji. Każdemu zadaniu ustala się na ogół normę (granicę) czasu w którym zadanie ma być wykonane, należy wyznaczać realne, ale możliwie krótkie, mobilizujące czasy realizacji zadań.

Oprócz wyznaczania zadań podstawowych, które muszą być koniecznie zrealizowane w danym dniu należy także wspomnieć o zadaniach uzupełniających (zastępczych). Daje to możliwość zapewnienia pracownikom pełnego frontu i ciągłości robót, gdyby zdarzyły się luzy czasowe (pojawiające się niespodziewanie z różnych powodów w ich pracy)ZPZ powinno być skuteczne, ale żeby tak było należy codziennie, raz pod koniec dnia dokonać kontroli powierzonych zadań pracownikom i ocenić w jakim stopniu zostały zrealizowane lub sprawdzić ich zaawansowanie. Takie czynności pozwalają na wyzwalanie u podwładnych silnych aspektów motywacyjnych.

Metoda ta daje lepsze efekty , kiedy jest stosowana na niższych szczeblach zarządzania, a także w działaniach niepowtarzalnych i niecyklicznych , tam gdzie ma miejsce częsta zmiana zdań.

 

ZALETY :

  • dobre wykorzystanie czasu pracowników wykonawczych, a w związku z tym wzrost wydajności pracy,

  • wzrost sprawności organizacyjnej kierowników,

  • eliminację procesu „zapominania" celów i zadań,

  • większą troskę kierowników o realizację celów firmy.

 

WADY :

  • większą skłonność do autokratycznego stylu kierowania,

  • trudności z oszacowaniem czasu trwania poszczególnych zadań,

  • konfliktogenność wywołaną nadmiarem zadań zlecanych pracownikom.

Podobne prace

Do góry