Ocena brak

ZARZĄDZANIE PRZEZ WYNIKI (REZULTATY)

Autor /Lara Dodano /21.04.2011

 

Zarządznie przez wyniki w stosunku do przedsiębiorstwa działa jako system generujący wyniki ekonomiczne w postaci kosztów i zysku. Każde przedsiębiorstwo ponosi koszty, zaś zyski powstają na skutek szans, jakie wykorzystują przedsiębiorstwa oraz pojawiających się okazji w otoczeniu i na zewnątrz. W tej metodzie nie jest tak ważne, w jaki sposób osiągnie

się cel, ale liczy się przede wszystkim wynik końcowy.

Motywem, który skłania pracowników do osiągania lepszych wyników w pracy jest chęć maksymalizacji zarobków. W tej metodzie dokonuje się pomiaru i interpretacji wyników. W Zarządzaniu przez wyniki(rezultaty) ustala się końcowe wyniki (rezultaty) zyski i koszty dokonuje się kontroli i rozliczenia z faktycznie osiągniętych rezultatów. Odbywa się to przy udziale wspólnych narad i negocjacji.

 

 

ZALETY ZARZĄDZANIA PRZEZ WYNIKI:

  • konieczność zreformowania w skali przedsiębiorstwa rachunku kosztów w kierunku obiektywizacji kosztów rzeczywiście ponoszonych przez poszczególne komórki organizacyjne

  • wzrost osobistej odpowiedzialności kierowników za wyniki osiągane przez podległe sobie komórki organizacyjne

  • silniejsze związanie płac i dochodów osobistych kierowników z wynikami podległych sobie komórek

 

WADY ZARZĄDZANIA PRZEZ WYNIKI:

  • tendencja do autokratycznego stylu zarządzania wyrażająca się w próbach narzucania kierownikom pożądanego poziomu wyników

  • problemy z koordynacją działalności poszczególnych centrów zysku lub kosztów w skali całego przedsiębiorstwa (nie zawsze to co jest korzystne dla centrum sprzyja optymalizacji wyniku w globalnej skali całego przedsiębiorstwa

  • konfliktogenność, zwłaszcza w stadium kontroli i oceny uzyskanych wyników, szczególnie podczas oddzielania czynników obiektywnych od subiektywnych wpływających na wynik

  • trudności związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania rachunku kosztów i wyników

  • nadmierne zainteresowanie samymi wynikami kosztem pozycji człowieka

Podobne prace

Do góry