Ocena brak

Zarządzanie przez wyniki

Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011

 

W latach 60-tych P.F. Drucker zaprojektował technikę zarządzania, jaką jest zarządzanie przez wyniki, znana też pod nazwą zarządzania przez rezultaty. Według A.K. Koźmińskiego metoda ta posiada wiele elementów wspólnych z techniką zarządzania przez cele. Zakłada formułowanie konkretnych celów i zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych, a następnie rozliczanie ich z uzyskanych wyników. Główny nacisk kładzie na konkretnie osiągnięte wyniki. Zarządzanie przez wyniki traktuje przedsiębiorstwo jako system generujący wyniki ekonomiczne w postaci kosztów i zysku.

Zdaniem P.F. Druckera „przedsiębiorstwo tworzy przede wszystkim koszty, natomiast zyski powstają wskutek wykorzystywania przez przedsiębiorstwo szans i okazji pojawiających się na zewnątrz, w otoczeniu”. Jak podkreśla J. P. Antosiewicz w techniki zarządzania przez wyniki bardzo ważne miejsce zajmuje sposób pomiaru i interpretacji wyników. W naukach ekonomicznych, zwłaszcza w rachunkowości i finansach wynik oznacza różnicę pomiędzy dochodami a nakładami, czyli jest to zysk. W przedsiębiorstwach produkcyjnych zysk tworzą przede wszystkim komórki organizacyjne wytwarzające wyroby finalne, a więc wyroby, które można sprzedać na zewnątrz3.

Zarządzanie przez wyniki może być w pełni wprowadzone, jak twierdzi Z. Pierścionek, gdy zostaną utworzone centra kosztów i zysków. Wymaga to odpowiednich dostosowań struktury organizacyjnej, urządzeń ewidencyjnych, jak też zainstalowania sprawnych systemów informacji. Kolejnym warunkiem powodzenia tej techniki, zdaniem autora jest szerokie otwarcie na zewnątrz, koncentracja uwagi na wykorzystaniu szans, po to, aby zwiększyć obecność na rynku, obroty i zyski swojej firmy. Ostatnią i w zasadzie najważniejszą cechą tej metody jest systemowa kontrola rezultatów. Zarząd firmy powinien dysponować sprawnym systemem kontroli i oceny rezultatów działalności centrów. Wyniki kontroli i oceny wpływają na karierę i dochody zarówno liderów, współpracowników jak i samej firmy.

 

Podobne prace

Do góry