Ocena brak

Zarządzanie przez motywację

Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011

 

Motywacja jest jednym z najwcześniejszych pojęć, z którymi zmagali się teoretycy i praktycy zarządzania. F.W. Taylorowi przypisuje się tradycyjny model motywowania i naukową organizację pracy. Zatem zarządzanie przez motywację to ciągłe poszukiwanie odpowiedzi na fundamentalne pytanie nurtujące każdego kierownika: co robić, aby pracownicy chętnie i dobrze pracowali.

Zdaniem K. Perechudy motywowanie do pracy polega na stosowaniu szeregu zróżnicowanych narzędzi i instrumentów oddziaływania na człowieka. Każda organizacja tworzy własny system motywacyjny, czyli system oddziaływań na swoich uczestników, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej pracowników. Pobudzanie do pracy sprowadza się zasadniczo do1:

  • stwarzania określonych zachęt, zarówno materialnych (premia, płaca, nagroda), jak i niematerialnych (pochwała, prośba, wyrazy uznania);

  • stwarzania sytuacji przymusowych przez stosowanie nakazów, gróźb i różnego rodzaju kar.

Obecnie uważa się, że środki przymusu mają zdecydowanie mniejszą siłę motywacyjną niż środki zachęty. Dlatego coraz większą wagę przywiązuje się do poszukiwania sposobów pobudzania pracowników do pracy w taki sposób, aby działali oni z ochotą i z własnej woli realizowali wytyczone zadania.

Motywowanie do pracy wynika z różnych pobudek i potrzeb które człowiek odczuwa. Hierarchię potrzeb opracował A. Maslow. Badacz ten twierdzi, że ludzie są motywowani przez hierarchiczny system pięciu podstawowych potrzeb. Są nimi w kolejności2:

  • potrzeby fizjologiczne;

  • potrzeby bezpieczeństwa;

  • potrzeby społeczne;

  • potrzeby szacunku;

  • potrzeby samorealizacji.

Z hierarchii tej wynika, że charakter bodźców, jakich należy używać do motywowania pracowników zależy między innymi od tego, jakie potrzeby najsilniej oni odczuwają.

Trudno byłoby wymienić wszystkie rodzaje instrumentów motywowania, jakie mogłyby wiązać się z poszczególnymi rodzajami potrzeb. Dlatego w wielu firmach poprzestaje się na doborze takich bodźców, które mogłyby zaspokoić podstawowe potrzeby każdego człowieka.

Zdaniem P. Druckera podstawowym i najpopularniejszym narzędziem wpływania na pracowników jest system nagradzania w organizacji. Jest to system sprawdzony i okazuje się zawsze skuteczny. Każdy pracownik wiedząc, że jego praca zostanie odpowiednio oceniona stara się wykonywać wszystkie obowiązki jak umie najlepiej. Przyczynia się to nie tylko do tego, że dana osoba zostanie doceniona, ale zwiększa to przede wszystkim efektywność całej organizacji i pobudza jej rozwój. Dlatego niezwykłą rolę odgrywa motywacja, a w tym głównie dobór właściwych instrumentów do zachęcenia pracowników do pracy. Trudno jest jednak sformułować konkretną procedurę postępowania kierownictwa z podwładnymi, ponieważ musiałaby ona uwzględniać całe bogactwo różnorodnych, indywidualnych postaw i zachowań pracowniczych.

Aby skutecznie realizować technikę zarządzania przez motywację, jak sugeruje K. Perechuda należy pamiętać przede wszystkim o dwóch, niezwykle istotnych kwestiach, a mianowicie, że:

 

  • elementarną potrzebą każdego człowieka jest bycie docenionym i zauważonym, dla zaspokojenia tej potrzeby każdy jest gotowy uczynić bardzo wiele;

  • należy postępować z podwładnymi tak, jakby się chciało samemu być traktowanym. Trzeba pamiętać, że wszyscy jesteśmy ludźmi i chociaż różnimy się wyglądem to wszyscy mamy jeden wspólny element, jakim są uczucia.

Umiejętne stosowanie tej techniki może przynieść wiele korzyści dla firmy. Może też wpłynąć dodatnio na człowieka, który czując się potrzebnym i docenionym przez innych pracuje bardziej efektywnie i chętnie dając z siebie więcej niż zwykle.

 

Podobne prace

Do góry