Ocena brak

Zarządzanie przez konflikt

Autor /Lara Dodano /21.04.2011

 

Zarządzanie przez konflikt w przedsiębiorstwie polega na możliwie wczesnym wykrywaniu potencjalnych źródeł sporów i niepowodzeń, aby podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze. Zadaniem kierowników jest zapanowanie nad konfliktami w sensie sterowania tymi procesami w kierunku ich wykorzystania dla dobra przedsiębiorstwa.

Korzenie konfliktu tkwią przede wszystkim w sferze emocjonalnej człowieka, a nie w obiektywnej istniejącej rzeczywistości.

Sytuacja konfliktowa w przedsiębiorstwie objawia się wzajemnym niedowierzaniem, niechęcią, brakiem dobrej woli obu lub jednej ze stron oraz ostrą tendencją do rywalizacji.

 

ZALETY:

 • zapobiega stagnacji firmy

 • umożliwia wykorzystanie twórczej inicjatywy stron konfliktu przez określone formy współzawodnictwa i rywalizacji

 • integruje strony konfliktu, jeśli został on pozytywnie rozwiązany

 

WADY:

 • brak harmonii i współpracy obniżający efektywność

 • wyczerpanie sił (stres) stron biorących udział w konflikcie

 • niesprzyjający klimat społeczny w grupie

 

Warto jednak wspomnieć iż istnieją także inne techniki motywacyjne.

Do najważniejszych zalicza się :

 • Zarządzanie przez inspirowanie

 • Zarządzanie przez zespoły twórcze

 • Zarządzanie przez grupy autonomiczne

 • Zarządzanie przez doskonalenie i rozwój pracowników

 • Zarządzanie przez ryzyko

 • Zarządzanie przez formalizację

 

 

 

Rodzaje konfliktów :

 • indywidualny wewnętrzny dot. jednego człowieka(najczęściej powstaje, gdy dochodzi do wyboru pomiędzy dwoma atrakcyjnymi celami)

 • interpersonalny(dot. dwóch osób lub grupy)

 • grupowy i międzygrupowy (występ. kiedy dochodzi do nieporozumień między np. młodymi a starszymi pracownikami)

 • międzyorganizacyjny(występ. między przedsiębiorstwami)

 

 

Kiedy dochodzi do konfliktu?

 

 • istnieje różnica poglądów jeżeli chodzi o zamierzone cele

 • osiągnięciu określonego celu towarzyszą różnice w wyborze metody

 • fakty postrzegane są w sposób niezgodny

 • korzysta się z tych samych zasobów (biuro, telefon, komputer itp.)

 • stosunki interpersonalne są nieprawidłowe (wadliwa komunikacja)

 • sztywna struktura org.

 • system awansów sprzyja nadmiernej konkurencji

 • różnice światopoglądowe

 • różnice osobowości

 • pojawia się: zazdrość, zawiść, intrygi, plotki, upór, chorobliwa podejrzliwość, choleryczna nadpobudliwość itp.

 • przenoszenie stanów frustracyjnych na środowisko zawodowe

Podobne prace

Do góry