Ocena brak

ZARZĄDZANIE PRZEZ KOMUNIKOWANIE SIĘ (ZPK)

Autor /Lara Dodano /21.04.2011

 

Bezpośrednim celem ZPK jest doinformowanie i dowartościowanie załogi, w nadziei, że przyczyni się ona do stworzenia klimatu wzajemnego zaufania pomiędzy kierownictwem a podwładnymi, a dzięki temu do lepszej motywacji i pozytywnych zachowań pracowników na rzecz organizacji.

Istotą i celem komunikacji jest wzajemne zrozumienie się nadawcy i odbiorcy w zakresie przekazywanych wiadomości(komunikatów). Oznacza to, że sens wiadomości odebranej przez odbiorcę powinien być taki sam jak przekazał nadawca wiadomości.

 

ISTOTĄ I CELEM KOMUNIKACJI JEST WZAJEMNE ZROZUMIENIE SIĘ NADAWCY I ODBIORCY W ZAKRESIE PRZEKAZYWANYCH WIADOMOŚCI (KOMUNIKATÓW). OZNACZA TO, ŻE SENS WIADOMOŚCI ODEBRANEJ PRZEZ ODBIORCĘ POWINIEN BYĆ TAKI SAM, JAKI PRZEKAZAŁ NADAWCA WIADOMOŚCI.

 

Komunikaty są przekazywane w 4 kierunkach, a zatem:

 • w dół hierarchii organizacyjnej

 • w górę hierarchii organizacyjnej

 • poziomo

 • skośnie „diagonalnie”

 

Sposób w jaki osoba odbiera informację jest uzależniony od:

 •  
  • osobowości oraz rozwoju intelektualnego

  • percepcji

  • motywacji

  • warunków otoczenia

  • emocji

  • nastawienia psychicznego w stosunku do nadawcy informacji

 

 

Nie bez znaczenia dla przebiegu prawidłowego komunikowania się są umiejętności jakimi powinien cechować się kierownik.

 

 

Przyczynami występowania nieprawidłowej komunikacji pomiędzy kierownictwem a podwładnymi mogą być np.

 •  
  • obawa przed niechęcią pracowników ich zarzutami czy też pretensjami a nawet ostrymi atakami

  • podzielenie się informacją budzi obawę utraty władzy, wpływów

  • z powodu aroganckiego zachowania się władzy i lekceważący stosunek co do kompetencji potrzeb informacyjnych pracowników

  • autokratyczny styl zarządzania

  • brak kompetencji kierownictwa w sferze zarządzania

  • kierownikom brak jasnej wizji i strategii firmy

 

ZALETY
 • prowadzi do lepszego doinformowania członków organizacji o celach i strategii rozwojowej przedsiębiorstwa,

 • prowadzi do otwartego mówienia o trudnych problemach, obawach i niepewnościach,

 • prowadzi do uzasadnienia ważnych zamiarów i decyzji kierownictwa, a tym samym do likwidacji pustki informatycznej, często otwartej na domysły, plotki i niedomówienia,

 • prowadzi do lepszej motywacji pracowników, oraz do zwiększenia stopnia identyfikacji członków organizacji z jej celami.

 

WADY
 • niebezpieczeństwo ujawnienia przez pracowników niektórych istotnych informacji konkurentom np. dotyczącej nowej strategii firmy, przygotowanej produkcji nowych wyrobów,

 • możliwość przekształcenia się niektórych spotkań informacyjno-dyskusyjnych z załogą w niekontrolowanych pretensji, krytyki, zarzutów i ataków personalnych,

 • słabą percepcji i czytelnictwo większości komunikatów pisanych, takich jak biuletyny, tablice informacyjne.

 

 

Podobne prace

Do góry