Ocena brak

Zarządzanie przez komunikowanie się

Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011

 

Zdaniem K. Bienioka zarządzanie przez komunikowanie się polega na budowie i doskonaleniu systemu stałego informowania załogi o głównych celach, problemach przedsiębiorstwa, przyszłych zamierzeniach i aktualnej pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Bezpośrednim celem jest doinformowanie załogi w nadziei, że przyczyni się ona do stworzenia klimatu, w którym wzrosłoby zaufanie pomiędzy kierownictwem a podwładnymi, co jest niezbędnym elementem do efektywnego działania przedsiębiorstwa.

Komunikacja nie może ograniczać się jedynie do przekazywania sobie sprawozdań z realizacji określonych działań. Zła komunikacja polega na nie liczeniu się z załogą i często prowadzi do zamykania się w sobie pracowników, sprawia że izolują się oni od reszty załogi, przejawiają tym samym mniejsze zainteresowanie pracą, stając się jednocześnie obojętni wobec losów przedsiębiorstwa. Wadliwa komunikacja może prowadzić do szeregu strat w funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstwa.

Komunikacja jest niebywale potrzebna, wręcz niezbędna do prawidłowego rozwoju i egzystencji człowieka. Człowiek nie tylko wzbogaca swoją wiedzę w kontaktach z innymi, ale też czuje się potrzebny, doceniony, grono innych daje mu też poczucie bezpieczeństwa, pobudza odwagę, której ludziom odizolowanym zwykle brakuje.

W każdym przedsiębiorstwie przepływ informacji ma charakter formalny i nieformalny. Wiadomości przekazuje się zarówno oficjalnie jak i przy różnych okazjach, które zdarzają się przypadkowo, np. w windzie, w czasie nieoczekiwanych spotkań z pracownikiem. Źródłem informacji formalnych w przedsiębiorstwie są instytucjonalne wyodrębnione formy organizacyjne.

Zdaniem H. Bienioka są nimi:

  • komórki informacji ekonomicznej i technicznej przygotowujące i rozprowadzające odpowiednie raporty, biuletyny informacyjne;

  • pisma ogólne, raporty;

  • zakładowe, wydziałowe bądź związkowe tablice ogłoszeń;

  • radiowęzeł zakładowy;

  • rzecznicy prasowi emitują informacje i komentują stanowisko dyrekcji bądź zarządu;

 

Podobne prace

Do góry