Ocena brak

Zarządzanie przez innowacje

Autor /Lara Dodano /21.04.2011

 

Zarządzanie przez innowacje zmierza do rozwoju przedsiębiorstwa przez wprowadzanie szeroko pojętych zmian (usprawnień, udoskonaleń, innowacji) przede wszystkim w przełomowych obszarach działal­ności firmy.

 

ZARZĄDZANIE PRZEZ INNOWACJE - ROLA KIEROWNICTWA PRZEDSIĘBIORSTWA:

 • przekonanie, że innowacje są konieczne nie mają już miejsca, skończyły się, a chcąc odnieść sukces na rynku trzeba być aktywnym oraz dynamicznym i w ten sam sposób działać i kierować w firmie

 • dążenie do postępu jest walorem

 • prezentowanie otwartych postaw na wszelkie propozycje usprawnień

 • nie pracować (pozbywać się) z pracownikami, którzy nie są zwolennikami innowacji, dokonywać oceny pomysłowości i inwencji twórczej

 • pracowników, którzy czynnie biorą udział we wdrażaniu i tworzeniu zmian należy popierać oraz wspomagać moralnie i materialnie

 • dbać o rozwój pracowników poprzez organizowanie szkoleń mających na celu podniesienie ich kwalifikacji

 • być przychylnie nastawionym i sprzyjać tworzeniu modelu organizacji „uczącej się”

 

ZALETY METODY ZPI :

 • sprzyjanie bądź wręcz wymuszanie postępu, a przez to rozwoju przedsiębiorstwa,

 • aktywizację absolutnie wszystkich członków organizacji oraz skupienie ich wokół wspólnego celu, jakim jest rozwój firmy,

 • rozwój osobisty pracowników przez permanentne samokształcenie i doskonalenie zawodowe oraz podnoszenie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa,

 • przed podnoszenie walorów i zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa dzięki potrzebie stałego obserwowania poczynań konkurentów i reakcji klientów oraz konieczności permanentnego wdrażania nowości.

WADY METODY ZPI :

 • obiektywne trudności związane z przełamywaniem oporów, przyzwyczajeń i tradycjonalizmu w sposobach działania pracowników,

 • ryzyko niepowodzenia towarzyszące zwykle wdrażaniu wszelkich inno­wacji,

 • niecierpliwość autorów innowacji i decydentów w procesie oczekiwania na spodziewane efekty,

 • konieczność wspomagania techniki ZPI dodatkowo innymi technikami zarządzania, zwłaszcza technikami motywacyjnymi.

 

Podobne prace

Do góry