Ocena brak

ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

Polityka kredytowa

W ramach polityki kredytowej firma musi określić :

  • Standardy kredytowe do oceny klientów.

  • Limity przyznanych kredytów.

  • Warunki kredytu (okres kredytu i ewentualnie stopa dyskonta).

  • Procedury ściągania opóźnionych należności.

 

STANDARDY KREDYTOWE

- to kryteria oceny wiarygodności kredytowej klientów. Pozwalają ustalić wzorzec krańcowego klienta, któremu firma jest gotowa udzielić kredytu. Można zastosować tutaj tzw. metodę pięciu C kredytu :

1. Charakter klienta (character) – tzn. jego skłonność do terminowego regulowania zobowiązań, jego skrupulatność w wywiązywaniu się ze swoich zobowiązań.

2. Wielkość kapitałów własnych odbiorcy (capitał).

3. Zdolność klienta do zapłaty (capacity) – ocena oparta na wcześniejszych zapisach księgowych dotyczących danego klienta i przewidywanych strumieniach napływu środków pieniężnych.

4. Zabezpieczenie spłat kredytu.

5. Elastyczność (conditions) – podatność klienta na zmiany koniunktury czyli na zmiany warunków działalności gospodarczej lub na inne szczególne zdarzenia kryzysowe.

 

Klientów klasyfikuje się odpowiednio do wysokiej, średniej i niskiej klasy ryzyka.

 

LIMITY PRZYZNANYCH KREDYTÓW

- zależą od oceny jaką uzyskał klient przy określeniu standardu kredytowego. Decyzje przedsiębiorstw o wysokości kredytowania są najczęściej podejmowane wyłącznie na podstawie własnej oceny wypłacalności klienta.

 

WARUNKI KREDYTU

- Okres dni sprzedaży

- Dyskonto gotówkowe – jest stosowane głównie przez firmy, które mają kłopoty z płynnością i liczą na przyspieszenie spływu gotówki Zapis 2/10, net 30 oznacza: Jeśli zapłacisz do 10 dnia otrzymasz 2 % obniżkę ceny, jeżeli nie, termin zapłaty w pełnej wysokości przypada po 30 dniach.

 

 

Podobne prace

Do góry