Ocena brak

Zarządzanie kapitałem pracującym

Autor /roman Dodano /25.03.2011

Efektywne zarządzanie aktywami i pasywami krótkoterminowymi powinno zwiększyć możliwości bieżącego korzystania z gotówki. Wymaga to określenia długoterminowych celów przedsiębiorstwa, opracowania narzędzi umożliwiających monitoring składowych części kapitału pracującego oraz wykrywanie odchyleń i szybkie podejmowanie działań naprawczych.

Zarządzanie kapitałem pracującym determinują również coraz powszechniej stosowane przez przedsiębiorstwa nowoczesne miary wyniku finansowego (głównie economic profit), które uwzględniają koszty utrzymywania aktywów.

Głównym celem zarządzania kapitałem pracującym jest utrzymywanie optymalnej wielkości aktywów obrotowych netto - by z jednej strony firma miała zdolność do terminowego regulowania zobowiązań, a z drugiej możliwość efektywnego inwestowania nadwyżki aktywów i maksymalizowania przychodów finansowych.

Podobne prace

Do góry