Ocena brak

Zarządzanie Kadrami (WSUS) – przykładowy test

Autor /Laura Dodano /31.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie txt Zarządzanie Kadrami (WSUS) – przykładowy test

Transkrypt

ZZL – UAM, Zarządzanie Kadrami (WSUS) – przykład
1.System stosunków pracy, który zapanował w Polsce po 1992 roku to:
o System radykalno – konfliktowy
o System pluralistyczno – liberalny
o System neokorporacjonistyczny
o System monokratyczny
3.Pogłębianie treści pracy to zwiększanie wpływu i kontroli poprzez pracowników ich stanowisk. Danie im
możliwości planowania, organizowania, kontrolowania i oceny wykonywanej pracy.
o Prawda
o Fałsz
6.Program, który zakłada takie przygotowanie zwalnianych pracowników, aby znaleźli sobie nowe zajęcie,
nowe miejsce pracy. Oprócz informacji, wsparcia psychologicznego i szkoleń obejmuje poszukiwanie
nowego pracodawcy lub pomoc w założeniu własnego biznesu, to:
o Restrukturyzacja zatrudnienia
o Outsourcing
o Outplacement
o Benchmarking
8.Metody piramidy stanowisk, porównania parami oraz metoda stanowisk kluczowych wykorzystywane są
do:
o planowania obsady stanowisk
o opracowania księgi kwalifikacji personelu
o dokonania wartościowania pracy
o przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia
9. Pracownicy zatrudnieni na czas określony, sezonowi, niepełnoetatowi, umowy zlecenia itp., to:
o grupa peryferyjna I
o grupa peryferyjna II
o grupa peryferyjna III
o zatrudnienie zewnętrzne
13.Arbitraż jest metodą rozwiązywania sporów zbiorowych, w której neutralna trzecia strona asystuje
negocjatorom, starając się ułatwić osiągnięcie porozumienia. Arbiter może zaproponować własne
rozwiązanie konfliktu, ale nie może go narzucić.
o Prawda
o Fałsz
15.W sytuacji wysokiego wskaźnika PZ (przyrost zatrudnienia na stanowisku) i niskiego wskaźnika PW
(promocja wewnętrzna), będziesz planować:
o intensywną rekrutację ze źródeł wewnętrznych
o intensywną rekrutację ze źródeł zewnętrznych
o niewielką rekrutację ze źródeł wewnętrznych
o niewielką rekrutację ze źródeł zewnętrznych
17.Które z poniższych pytań należy do kwestii określania polityki płacowej?
o Czym płacimy?
o Komu płacimy?
o Jak płacimy?
o Kiedy płacimy?
18.Metody wartościowania pracy, w których wartość danego stanowiska i jego miejsce w klasyfikacji
stanowisk jest rezultatem (sumą) punktów przyznanych w trakcie oceny poszczególnych składników
stanowiska nazywamy METODAMI ANALITYCZNYMI
 Prawda
 Fałsz

Do góry