Ocena brak

Zarządzanie: istota i podstawowe funkcje

Autor /Aline Dodano /18.04.2011

 

Zarządzanie: oddziaływanie na zasoby ludzkie, rzeczowe i finansowe, wewnątrz i na zewnątrz organizacji, z prawem własności lub prawem do dysponowania nią. Jego celem jest także współdziałanie wielu osób, które pozwala zneutralizować słabości i maksymalnie wykorzystać talenty i silne strony uczestników; zarządzanie jest to proces informacyjno-decyzyjny.

Istotą zarządzania jest panowanie nad różnorodnością i przekształcanie potencjalnego konfliktu we współpracę.

 

Funkcje:

  • planowanie – określanie sekwencji przyszłych działań oraz środków niezbędnych do ich zrealizowania

  • organizowanie – grupowanie zasobów materialnych i ludzkich oraz ustalanie relacji między nimi

  • kontrolowanie sprawdzanie zgodności rzeczywiście realizowanych działań i ich wyników z przyjętymi założeniami

  • motywowanie – skłanianie pracowników do podjęcia działań korzystnych dla organizacji

 

Podobne prace

Do góry