Ocena brak

Zarządzanie cyklem życia projektu

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011

Charakterystyka

Termin Zarządzania Cyklem Życia Projektu był stosowany do opisywania czynności zarządzania i procedur podejmowania decyzji używanych w trakcie cyklu życia projektu (włączając kluczowe zadania, role, odpowiedzialności, kluczowe dokumenty i opcje decyzyjne).


W 1992 roku Komisja Europejska zaadoptowała zestaw narzędzi do planowania i zarządzania projektami nazwany Zarządzaniem Cyklem Życia Projektu ( ang. Project Cycle Management - PCM). Metoda ta główny nacisk kładzie na zapewnienie, że projekt spełni oczekiwania finansującego.


PCM jest zestawem(zdań, koncepcji, technik):

 • koncepcji cyklu życia projektu,
 • interesariuszy|analizy interesariuszy
 • narzędzi planowania (Logiczna),
 • czynniki jakościowe|kluczowych czynników jakościowych,
 • harmonogramów czynności i zasobów,
 • standaryzowanych, spójnych struktur kluczowych dokumentów projektowych

Stosowanie PCM w trakcie realizacji projektu jest nazywane "zintegrowanym podejściem" do zarządzania cyklem życia projektu. Głównym celem, dla którego zastosowano ten zestaw koncepcji było usprawnienie zarządzania projektami współfinasowanymi z Unią Europejską.


Fazy

Cykl życia projektu według PCM składa się z 5 faz:

 1. - Etap programowania|Programowania - uzgodnienia pomiędzy UE a Krajami Dokumentu Strategii Krajowej,
 2. - Etap identyfikacji|Identyfikacji - identyfikowania projektów zgodnych ze strategią,
 3. - Etap formułowania|Formułowania - potwierdzania wykonalności projektów i przygotowania planów projektów,
 4. - Etap wdrożenia|Wdrożenia - dostarczenia rezultatów i osiągani celów poprzez zarządzanie dostępnymi zasobami, oraz monitorowanie i raportowanie postępów,
 5. - Etap oceny i audytu|Oceny i audytu - oceniania czynności, będących odpowiedzialnością innej strony, oraz wyrażanie wniosków, dla użytkowników ocenianej czynności.

Zgodnie z tym cyklem życia kierownik projektu, tylko w trzech na sześć faz ma wpływ na losy projektu. Dlatego dużego znaczenia nabierają narzędzia służące do planowania i realizacji projektu.

W metodzie PCM stosuje się następujące narzędzia:

 • Metodę Macierzy Logicznej - LFA (Logical Framework Approach),
 • Ocenę Zdolności instytucjonalnych/organizacyjnych,
 • Monitorowanie i raportowanie,
 • Umożliwianie pracy grupowej poprzez szkolenia/warsztaty,
 • Przygotowanie Warunków Odniesienia
Kluczowe znaczenie ma jednak Metoda Macierzy Logicznej (Logical Frame Approach).


Zestawienie narzędzi pokazuje, że metoda ta najlepiej wyposaża kierownika projektu na etapie inicjacji i planowania projektu. Słabiej wspiera go na etapie realizacji. Wytyczne PCM sugerują, by nie stosować jej jednak zamiast doświadczenia zawodowego, oraz własnej inicjatywy, lecz powinna być ona stosowana jako odniesienie i źródło.


Autor: Renata Dzieża
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry