Ocena brak

ZARZĄDZANIE.

Autor /Sophia Dodano /25.04.2011

 

Planowanie.

Planowanie z ZOZ-ie polega na ustaleniu przez kadrę menedżerską zadań do realizacji w przeciągu najbliższych trzech lat. Zadania te są następnie konfrontowane z możliwościami finansowymi instytucji. Zadania określone jako najbardziej pilne są przeznaczone do realizacji w pierwszej kolejności. W ciągu najbliższych miesięcy będzie dokonana restrukturyzacja zatrudnienia. Nastąpi rotacja części personelu (głównie pomocniczego) pomiędzy poszczególnymi wydziałami. Planuje się również zwolnienie części personelu (głównie nie medycznego). W planach jest także zakup specjalistycznych urządzeń medycznych dzięki czemu będzie możliwe rozszerzenie gamy oferowanych usług oraz podniesienie ich jakości. W planach na lata 2000-2001 jest także remont elewacji, pokrycia dachowego, remont zbiorników wody.

 

Organizowanie.

Organizowanie w Zespole Opieki Zdrowotnej polega na możliwie jak najlepszym skoordynowaniu zasobów ludzkich oraz zasobów materialnych. Od kadry menedżerskiej oczekuje się odpowiedniego zagospodarowania i wykorzystania zasobów będących w posiadaniu tej organizacji. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji kiedy jest odczuwany brak odpowiednich środków finansowych. Ważne staje się możliwie jak najlepsze zagospodarowanie każdego posiadanego zasobu. Wszelakiego rodzaju transakcje, czy to związane z zakupem lekarstw, sprzętu medycznego czy też innych środków (żywność), dokonywane są na podstawie szczegółowej analizy przedstawionej oferty. Wybierane są oferty o możliwie najlepszej korelacji ceny do oferowanego produktu. Menedżerowie starają się nie zamrażać kapitału w dużych ilościach różnego rodzaju zapasów.

Odpowiednia polityka prowadzona jest również w stosunku do zatrudnionego personelu. Redukcji podlega część kadry, a ich obowiązki są przenoszone na inne osoby. Redukcja ta dotyczy głównie personelu nie medycznego.

 

Motywowanie.

Dla osób pracujących na oddziale wewnętrznym czynnikiem motywacyjnym jest głównie wdzięczność i zadowolenie pacjentów z przeprowadzonego procesu leczenia. Z powodu braku środków finansowych rzadziej bywa to nagroda w postaci materialnej.

 

Kontrola.

Proces kontroli ma na celu zapewnić właściwe funkcjonowanie jednostki. Do tego celu powoływane są kontrole wewnętrzne, które zajmują się głównie weryfikacją jednostek odpowiedzialnych za gospodarowanie zasobami finansowymi zakładu.

Podobne prace

Do góry