Ocena brak

Zarządzania wg P.Druckera i Griffina

Autor /Amber Dodano /20.04.2011

 

Wg Griffinazarządzanie jest zespołem działań (cel zarządzania-zaspokojenie potrzeb klienta): planowanie; podejmowanie decyzji; przewodzenie i kierowanie; kontrolowanie.

 

Wg Druckera – zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi. Jego celem jest takie współdziałanie wielu osób, które potrafi zneutralizować słabości i maksymalnie wykorzystać talenty i silne strony uczestników. Cechy zarządzania wg Druckera – dotyczy ludzi; jest głęboko osadzone w kulturze; wymaga prostych i zrozumiałych wartości; powinno doprowadzić do tego by organizacja była zdolna do uczenia się; wymaga komunikowania się zarówno wewnątrz organizacji jak i z otoczeniem; wymaga rozbudowanego systemu wskaźników pozwalających stale i wszechstronnie monitorować, oceniać i poprawiać efektywność działań; musi być zorientowane na podstawowy i najważniejszy ostateczny rezultat jakim jest zadowolony klient.

Podobne prace

Do góry