Ocena brak

Zarządanie - Analogie organizacji

Autor /weronika Dodano /16.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf Zarządanie - Analogie organizacji

Transkrypt

Wykład I

Analogie organizacji

ANALOGIE ORGANIZACJI
Organizacja - maszyna

ZałoŜenie I : ORGANIZACJA JEST INSTRUMENTEM OSIĄGANIA
ZADANEGO Z ZEWNĄTRZ, PRECYZYJNIE SFORMUŁOWANEGO CELU.
ZałoŜenie II : UCZESTNICY ORGANIZACJI TO JEDYNE POWOLNE
NARZĘDZIA OSIĄGANIA CELU.
ZałoŜenie III : PRZEŁOśONY MA JEDNOSTRONNE PRAWO DO
WYDAWANIA POLECEŃ PODWŁADNYM I EGZEKWOWANIA ICH
POSŁUSZEŃSTWA.
ZałoŜenie IV : PODSTAWOWE UPRAWNIENIA DECYZYJNE SĄ
ZLOKALIZOWANE NA NAJWYśSZYM SZCZEBLU HIERARCHI
ORGANIZACYJNEJ.

KONSEKWENCJE MECHANISTYCZNEGO PODEJSCIA DO ORGANIZACJI

• SUMA SPRAWNYCH I NIEZAWODNYCH ELEMENTÓW ORGANIZACJI BĘDZIE
TWORZYŁA SPRAWNĄ CEŁOŚC.
• NALEśY OGRANICZYC MOśLIWOŚC POPEŁNIENIA BŁEDU PRZEZ NAJBARDZIEJ
NIEPEWNY ELEMENT- CZŁOWIEKA.
• NALEśY ELIMINOWAĆ NIEZALEśNIE ELEMENTY ORGANIZACJI ORAZ
NIEFORMALNE POŁĄCZENIA MIĘDZY NIMI.
• ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA POWINNO UMOZLIWIĆ JEJ BEZBŁEDNE
FUNKCJONOWANIE, CZYLI MINIMALIZACJĘ, „TRACIA” PRZEZ PLANOWANIE,
ROZKAZYWANIE, KOORDYNACJĘ I KONTROLĘ

WARUNKI SKUTECZNEGO DZIAŁANIA
1. STABILNOŚĆ OTOCZENIA
2. LOJALNA I DYSPOZYCYJNA KADRA
3. ORGANIZACJA NIEWIELKA A TECHNOLOGIA PROSTA

ANALOGIE ORGANIZACJI
Organizacja- organizm

ZałoŜenie I : ORGANIZACJA JEST ZŁOśONĄ CAŁOŚCIĄ ( SYSTEMEM )
POZOSTAJĄCĄ W STAŁYCH RELACJACH Z OTOCZENIEM.
ZałoŜenie II :NADRZĘDNYM CELEM ORGANIZACJI JEST JEJ
PRZETRWANIE.
ZałoŜenie III : NATURALNYM I POśĄDANYM STANEM ORGANIZACJI JEST
STAN RÓWNOWAGI.
ZałoŜenie IV : ZMIANY W ORGANIZACJI SA ALBO WYNIKIEM ADAPTACJI
DO ZMIENIONYCH WYMAGAŃ OTOCZENIA, ALBO NATURALNYM
EFEKTEM CYKLU śYCIA ORGANIZACJI.

KONSEKWENCJE ORGANICZNEGO PODEJSCIA DO ORGANIZACJI
• PODSTAWĘ OPRACOWANIA STRATEGII DZIAŁANIA ORGANIZACJI STANOWI
OCENA OTOCZENIA I POSIADANYCH ZASOBÓW W WARUNKACH OSTREJ
KONKURENCJI.
• ORGANIZACJA POSIADA OBSZARY FUNKCJONALNE ( PROBLEM LUZU
ORGANIZACYJNEGO )
• W PROJEKTOWANIU STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH ZWRÓCONO UWAGĘ NA
KONIECZNOŚĆ ELASTYCZNOŚCI.
• W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ ZWRÓCONO UWAGĘ NA ETAPY W CYKLU JEJ
śYCIA.
KONSULTANT PEŁNI ROLĘ „ LEKARZA” ORGANIZACJI
WARUNKI SKUTECZNEGO DZIAŁANIA
1. BRAK „PATOLOGICZNYCH” OBSZARÓW FUNKCJONOWANIA
2. CIĄGŁE DOSTOSOWYWANIE SIĘ DO OTOCZENIA?
3. ZAGADNIENIE ZRÓWNOWAśNONEGO ROZWOJU

ANALOGIE ORGANIZACJI
Organizacja- gra

ZałoŜenie I : ORGANIZACJA JEST SZTUCZNA KONSTRUKCJA SPOŁECZNĄ,
KTÓRĄ TWORZĄ AUTONOMICZNI GRACZE.
ZałoŜenie II :CELE UCZESTNIKÓW ORGANIZACJI SA RÓZNE I
NIESPROWADZALNE DO WSPÓLNEGO MIANOWNIKA.
ZałoŜenie III : ZASADNICZYM CZYNNIKIEM INTERGRACJI
ORGANIZACYJNEJ SA REGUŁY GRY, W RAMACH KTÓRYCH
AUTONIMICZNI GRACZE WYKORZYSTUJA SWOJE ZASOBY I TWORZA
STRATEGIE DZIAŁANIA
ZałoŜenie IV : KONFLIKT I ZMIANIA STANOWIĄ SIŁY MOTORYCZNE
ROZWOJU ORGANIZACJI.

KONSEKWENCJE PROBABILISTYCZNEGO PODEJŚCIA DO
ORGANIZACJI
• IM LEPIEJ FUKCJONUJE CAŁOŚC TYM LEPIEJ FUNKCJONUJĄ JEJ ELEMENTY.
EFEKT DZIAŁANIA ORGANIZACJI NA RYKU JEST OKRESLONY W KATEGORIACH
PRAWDOPODOBIEŃSTWA.
•ISTNIEJĄ NIEPRZEWIDYWALNE I NIEOCZEKIWANE PRZEZ POZOSTAŁYCH
GRACZY STARTEGIE DZIAŁANIA.
• GRACZE SIĘ MYLĄ POPEŁNIAJĄ BŁEDY. CZĘSTO NIE MAJA SZCZĘSCIA W GRZE,
CO PROWADZI DO REGRESU ORGANIZACJI.
• KONCEPCJA „ KIBICÓW ORGANIZACJI”
WARUNKI SKUTECZNEGO DZIAŁANIA
1.
2.
3.
4.

STABILNE REGUŁY GRY
ZACHOWANIEFAIR PLAY
NORMY, WARTOŚCI, WZORCE ZACHOWAŃ
KLIENT JEST NAJWAśNIEJSZYM GRACZEM

Podobne prace

Do góry