Ocena brak

Zarząd rzeczą wspólną

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

Wykonywanie współwłasności rozliczając pojęcie zarządu rzeczą wspólną. Przez zarząd rzeczą wspólną rozumieć należy podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkich czynności o charakterze faktycznym lub prawnym, dotyczącego przedmiotu wspólnego prawa. Chodzi o podejmowanie wszelkich czynności koniecznych, zarówno w toku normalnej eksploatacji, jak i sytuacjach nadzwyczajnych.

Wyróżnia się:

- ZARZĄD USTAWOWY

- ZARZĄD UMOWNY

- ZARZĄD SĄDOWY PRZEDMIOTEM WŁASNOŚCI

Zarząd ustawowy – kiedy rzeczą zarządzają wszyscy współwłaściciele, według zasad przewidzianych w ustawie.

Zarząd umowny – wszyscy współwłaściciele w drodze umowy, określają zarząd rzeczą wspólną, w sposób inny niż czyni to K.C np. mogą wyznaczyć zarządcę, którym może być jeden ze współwłaścicieli, lub osoba trzecia. Mogą też postanowić, że do niektórych czynności, zwykłego zarządu potrzebna będzie zgoda wszystkich.

Zarząd sądowy – polega na ustanowieniu zarządcy przez sąd, w sytuacjach konfliktowych gdy współwłaściciele, nie mogą zgodzić się w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu, lub gdy większość współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu, lub większość krzywdzi mniejszość.

Podobne prace

Do góry