Ocena brak

Zarząd komisaryczny banku

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Zarząd komisaryczny banku jest to:

  • instrument regulacyjny wykorzystywany przez KNB w ramach procedury sankcyjnej zagrożonego banku.

  • Szczególny organ ustanowiony przez KNB

KNB ustala zarząd komisaryczny gdy:

  • przesłanka formalna – zarząd nie pokaże programu naprawczego

  • przesłanka ekonomiczna – ocena KNB stwierdza, że realizacja programu jest nie skuteczna

Od ustalenia ZK rada nadzorcza ma prawo wnieść skargę do NSA => nie wstrzymuje decyzji.

ZK jest ustanawiany na czas realizacji programu naprawczego.

ZK daje KNB wiarygodne informacje i sprawozdania na podstawie których KNB może rozstrzygnąć czy bank można uratować.

Wynagrodzenie dla ZK ustala KNB.

ZK ma prawo podejmowania uchwał i decyzji we wszystkich sprawach zastrzeżonych w ustawie i statucie do upadłości władz i organów banku.

Z dniem ustanowienia ZK członkowie zarządu banku zostają odwołani z mocy prawa (prokury pełnomocnictw wygasają). Na czas ZK kompetencje innych organów zawieszone.

ZK wykonuje zadania ustalone w decyzji o ustanowieniu ZK.

Podstawowe zadania ZK to opracowanie i uzgadnianie z KNB programu naprawczego dla banku oraz kierowanie jego realizacją.

Podobne prace

Do góry