Ocena brak

Zarząd gminy

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

Zarząd gminy jest organem wykonawczym gminy.

Skład: Wójt albo Burmistrz lub Prezydent Miasta (jako przewodniczący zarządu), ich zastępcy oraz inni członkowie.

Zadaniem zarządu jest wykonywanie budżetu, organ ten ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy, zarząd także przygotowuje projekty uchwał Radzie Gminy, określa sposób wykonywania uchwał, zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, gospodaruje mieniem gminy, wykonuje zadania zlecone przy pomocy urzędu gminy.

Podobne prace

Do góry