Ocena brak

Zarząd banku w formie S.A.

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Zarząd banku składa się z co najmniej 3 osób. Powołanie 2 członków w tym prezesa następuje za zgodą KNB. Z wnioskiem o powołanie występuje rada nadzorcza.

Rada nadzorcza informuje KNB o pozostałych osobach ze składu zarządu banku i o zmianie składu.

Osoby o których wyżej mowa nie mogą zostać członkami zarządu gdy:

  • były karane za przestępstwa z winy umyślnej

  • prowadzone jest przeciwko nim postępowanie karne lub karne skarbowe

  • w poprzednim miejscu zatrudnienia spowodowały udokumentowane straty majątkowe

Zarząd spółki jest organem wykonawczo zarządzającym i pełni dwie funkcje:

  • wewnętrzna - podejmowanie wszelkich działań wewnętrznych zapewniających prawidłowe działanie banku. Podejmowanie decyzji w formie uchwał, które zapadają bezwzględną większością głosów.

  • Zewnętrzne – związana z reprezentacją banku dotyczącą czynności sądowych i pozasądowych.

Podobne prace

Do góry