Ocena brak

ZARYS FILOZOFII DO KANTA - HISTORIA

Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011

Można wyróżnić trzy główne epoki:  

Antyk (VI w. p.n.e. – V w. n.e.). Filozofia pokrywa całość wiedzy, wyodrębniając się z mitologii poprzez odwoływanie się do rozumu, argumentacji. Powoli wyodrębniają się nauki: matematyka, medycyna, historia, przyrodoznawstwo.   

•  Średniowiecze. (IX w. – XV w.). Filozofia w ścisłym powiązaniu z teologią, dalszy proces wyodrębniania się nauk takich jak prawo, medycyna, ale zastój przyrodoznawstwa.  

• Czasy nowożytne. Filozofia w powiązaniu z naukami (fizyka, biologia). W XIX w. od filozofii oddziela się psychologia, socjologia, logika. W XX w. tendencje do likwidacji filozofii (neopozytywizm).

Podobne prace

Do góry