Ocena brak

Zaręczyny (sponsalia)

Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011

Zaręczyny były wstępnym krokiem do zawarcia małżeństwa. Było to wzajemne przyrzeczenie przyszłego małżeństwa. Sponsalia przechodziły ewolucję, i tak:

a) w początkach republiki uczestnicy zaręczyn (w przypadku osób alieni iuris, ich zwierzchnicy familijni) składali sobie wzajemnie wiążące przyrzeczenia słowne – sponsiones. Opiewały one albo na dopełnienie obietnicy, albo na zapłacenie sumy pieniężnej, jako kara za sprawiony zawód.

b) w okresie późnej republiki i pryncypatu znaczenie prawne zaręczyn spadło do minimumswoboda związków małżeńskich -> wystarczyło zwyczajne porozumienie

c) w prawie poklasycznym swoboda zrywania zaręczyn została ograniczona. Od tego czasu zaręczyny umacniano ze strony narzeczonego specjalnym zadatkiem (arra sponsalicia). Jeśli narzeczony nie spełnił obietnicy, zadatek przepadał na rzecz kobiety. Jeśli ona nie dotrzymała obietnicy, to musiała zwrócić zadatek w poczwórnej wysokości, a od roku 472 – w podwójnej.

Podobne prace

Do góry