Ocena brak

Zaprezentuj podstawowe założenia teorii Freuda

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

Kluczem do psychoanalizy jest świadomość. Według Freuda świadomość jest powierzchowną częścią życia psychicznego człowieka. Tak naprawdę świadomość niczego nie tłumaczy a nawet zniekształca rzeczywistość. Dlatego trzeba głębiej sięgnąć by zrozumieć człowieka . Zrozumiał ze człowiekiem nie rządzi świadomość i przyjął model świadomość – przedświadomośćnieświadomość. Do przedświadomości łatwo docieramy przez refleksje , natomiast do nieświadomości nie docieramy. Można tam dotrzeć jedynie dzięki drugiej osobie lub we snach , marzeniach. Jednak aby ją interpretować potrzebujemy terapeuty. Życie psychiczne to góra lodowa, wierzchołek to świadomość natomiast pod powierzchnią kryje się nieświadomość i przedświadomość.

Freud proponuje dwa instynkty Eros i Thanatosinstynkt życia i śmierci.

Instynkt życia –przejawia się w popędzie seksualnym , najprościej mówiąc instynkt ten obejmuje reprodukcję oraz podtrzymanie życia , często nazywany jest instynktem ego. Podłożem tego instynktu jest stymulacja erogennych sfer ciała .

Instynkt śmierci- jest to sprowadzanie życia organicznego z powrotem do stanu martwego . Instynkt ma charakter regresywny , odwrotnie do instynktu życia. Instynkt śmierci dąży do likwidacji stanu pobudzenia aby przywrócić stan uprzedni. Przejawem instynktu śmierci jest agresja i autoagresja.

Popęd seksualny przejawia się od początku życia . Małe dziecko przez kontakt z matką dąży do wyładowania napięcia. Wszędzie działa instynkt życia i śmierci równocześnie. Popęd płciowy nie istnieje od początku życia , pojawia się w okresie dojrzewania i skierowany jest na płeć przeciwną.

O instynkcie możemy mówić w czterech wymiarach, ma on swoje źródło , siłę , cel, obiekt. W człowieku toczy się ciągła walka tych instynktów . Z uwagi na taki układ energii Freud mówi o fazach rozwoju człowieka.

-faza analna (od O do 1.3 roku) aktywność jest związana z przyjmowaniem pokarmu , w tym wieku ustala się relacja ufnej zależności od opiekuna .

-faza analna - źródłem przyjemności jest wydalanie , w tym okresie jednostka powinna uzyskać równowagę między nadmierną kontrolą a jej brakiem, kontrola wydalania uczy kontroli siebie.

-faza falliczna ( między 3-5 rokiem) następuje próba identyfikacji płciowej . W tym stadium pojawia się kompleks Edypa ( zazdrość w stosunku do ojca o matkę ) , u dziewczynki powstaje kompleks kastracyjny- czyli zazdrość o penisa.

Według Freuda do piątego roku życia kształtuje się struktura osobowościowa człowieka. Źle rozwiązane konflikty tego okresu mogą spowodować konsekwencje patologiczne.

-faza latencji -jest to okres wyładowania napięcia przez kontakty z rówieśnikami.

-faza genitalna (11-13 rok) budzi się popęd płciowy i poszukuje się partnera , człowiek traktuje świat dojrzale.

Jest to model energetyczny rozwoju , natomiast model strukturalny aparatu psychicznego to id- ego- superego.

Id-dysponuje energią , wykorzystuje ja na czynności odruchowe czyli wrodzone i automatyczne reakcje, które redukują napięcie. Id musi wytworzyć ego, strukturę która da mu szansę faktycznego spełnienia energii.

Ego-nie istnieje od początku , jest on centrum aparatu psychicznego , które odpowiada za spostrzeganie , rozumowanie, myślenie , przetwarzanie informacji . Pojawia się dlatego że id nie może zaspokoić energii bez ego.

Superego-to wewnętrzna reprezentacja wartości , ideałów. Kieruje się ono zasadą dążenia do doskonałości . Jeżeli superego przejmie inicjatywę to człowiek staje się sztywny i jest chodzącym paragrafem. Superego dąży do doskonałości , zawiera ono w sobie dwa systemy.: sumienie czyli zespół normatywny i ja idealne czyli to jaki powinienem być.

Id jest nieświadome, ego i superego może być przedświadome.

Podobne prace

Do góry