Ocena brak

Zaprezentuj obraz Boga ukazany w literaturze trzech wybranych epok.

Autor /janosik Dodano /14.02.2011

Zaprezentuj obraz Boga ukazany w literaturze trzech wybranych epok.

I. Literatura podmiotu:

 1. Księga Rodzaju 1-2,25, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

Poznań 1996.

 1. Psalm 145 (Wielkość i dobroć Boga), [w:] Księga Psalmów, Pismo Święte

Starego i Nowego Testamentu, Poznań 1996.

 1. Psalm 146 (Szczęśliwy, kto ufa Bogu), [w:] Księga Psalmów, Pismo Święte

Starego i Nowego Testamentu, Poznań 1996.

 1. J. Kochanowski, Hymn do Boga, [w:] J. Kochanowski, Dzieła wybrane, Kraków 2003.

 2. J. Kochanowski, Tren XVIII, [w:] J. Kochanowski, Dzieła wybrane, Kraków 2003.

 3. J. Twardowski, Podziękowanie,

[na:] http://www.idn.org.pl/medykon/wiersze/kijanki.htm.

 1. J. Twardowski, Głodny, [w:] J. Twardowski, Znów najpiękniejszy w Polsce

jest lipiec nad wodą, Katowice 2002.

II. Literatura przedmiotu:

 1. J. Sadzik, O psalmach, [w:] Cz. Miłosz, Księga Psalmów, Paryż 1981.

 2. Nowy słownik języka polskiego PWN, pod red. E. Sobol, Warszawa 2002,

(hasło: psalm, s. 811).

3. A. St. Kowalczyk, Ogród harmonii i nadziei. O hymnie „Czego chcesz od nas, Panie...” Jana

Kochanowskiego, „Polonistyka”, Poznań 1984, nr 5, s. 350-357.

4. K. Bukowski, Biblia a literatura polska, Warszawa 1990, s. 58-60.

 

III. Ramowy plan prezentacji:

Teza: Różnorodny obraz Boga w literaturze.

1. Bóg wszechwładny, stwórca idealny- Księga Rodzaju, Biblia.

2. Bóg karzący, ale łaskawy; jedyna nadzieja człowieka- Psalmy 145, 146, Biblia.

 • Bóg łagodny, miłosierny i dobry, wybacza i daje człowiekowi nadzieję,

 • Ojciec sprawiedliwy, karzący grzeszników.

3. Bóg artysta, opiekun i przyjaciel ludzi- Hymn do Boga, J. Kochanowski.

 • Deus artefix- twórca dzieła doskonałego i harmonijnego,

 • Bóg hojny, pełen miłości do człowieka.

4. Bóg surowy, ale wybaczający- Tren XVIII, J. Kochanowski.

 • Wszechmocny sędzia zdolny do zniszczenia człowieka za popełnione grzechy.

 • Bóg zdolny wybaczać, przyjmujący litościwie „syna marnotrawnego”- człowieka.

 1. Bóg, którego znaki są obecne w codziennym życiu człowieka- Podziękowanie,

J. Twardowski.

 • Bóg stwórcą otaczającego nas świata, pełnego różnorodności,

 • Bóg dawcą miłości, kreatorem złożoności ludzkiej natury.

 1. Bóg potrzebujący człowieka- Głodny, J. Twardowski.

 • Zaskakujący obraz Boga, który czerpie swą siłę z miłości człowieka,

 • Bóg nieustannie potrzebujący ludzkiej miłości do życia, bez niej umiera (personifikacja Boga).

Wnioski: Obraz Boga w literaturze jest bardzo różnorodny. Ukazany zostaje jako idealny stworzyciel świata i człowieka, obecny stale w jego życiu. Ma różne oblicza: bywa surowy, ale nigdy nie opuszcza człowieka w potrzebie, kocha go i wybacza mu, daje nadzieję. Daje człowiekowi miłość, ale sam również jej potrzebuje. Mimo, iż jest wszechwładny i nieśmiertelny, jest jedna rzecz zdolna go zabić- brak ludzkiej miłości.

Podobne prace

Do góry