Ocena brak

Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym oraz ich przezwyciężanie

Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011

- profilaktyka pedagogiczna – w tym nauczanie problemowe i nauczanie grupowe. Praca ucznia na lekcji w kilkuosobowych zespołach nad określonym problemem o charakterze praktycznym lub teoretycznym powoduje wzrost zainteresowania nauką, wdraża do kolektywnego przezwyciężania trudności, stwarza liczne okazje do wymiany poglądów, wyrabia krytyczne myślenie, uczy racjonalnych metod planowania i organizacji wysiłków itd.

- diagnoza pedagogiczna – posługiwanie się takimi sposobami poznania uczniów, kontroli i oceny wyników nauczania, jakie pozwalają na możliwie natychmiastowe wykrywanie powstający luk w wiadomościach, umiejętnościach i nawykach każdego ucznia; systematyczne dokonywanie badań wyników nauczania po zakończeniu każdego działu programowego.

- terapia pedagogiczna – a zwłaszcza wyrównywanie wykrytych zaległości w zakresie opanowanego przez uczniów materiału programowego poprzez indywidualizację nauczania na lekcji oraz w drodze organizowanych przez szkołę zajęć pozalekcyjnych w grupach wyrównawczych.

Podobne prace

Do góry