Ocena brak

Zapis, legat, fideikomis - wyjaśnij pojęcia

Autor /Erazm Dodano /16.11.2011

    Zapis testamentowy była to czynność spadkodawcy nakazująca spadkobiercy do przysporzenia pewnej osobie przedmiotów majątkowych z masy spadkowej. Od ustanowienia spadkobiercy różnił się tym iż osoba która otrzymała zapis nie otrzymywała razem z nim procentowej wartości długów zmarłego. Zapisy dzieliły się na legaty i fideikomisy. Legaty, pojęcie prawa cywilnego dzieliły się następująco:

    a/. legat windykacyjny (legatum per vindicationem). Zapisobierca legatu windykacyjnego stawał się właścicielem kwirytarnym z chwilą objęcia spadku przez spadkobiercę. Przysługiwała mu więc skarga windykacyjna (rei vindicatio) należąca do skarg osobowych (actiones in personam), skuteczna erga omnes.

    b/. legat damnacyjny (legatum per damnationem). Zapisobierca miał ze spadkobiercą stosunek obligacyjny. Mógł użyć skargi actio ex testamento, należącej do skarg osobowych (actiones in personam) wobec spadkobiercy.

    Z czasem wprowadzono przepisy stanowiące, iż po wypłacie wszystkich legatów spadkobiercy musi pozostać 1/4 spadku(kwarta falcydyjska). Jeżeli legaty były wyższe, umniejszano je proporcjonalnie.

    Od legatów różnił się fideikomis. Był on prośbą spadkodawcy o wydanie pewnej rzeczy wskazanej osobie. Od czasów Augusta miał on ochronę prawną w cognito extra ordinem. Roszczenie o wydanie fideikomisu było skuteczne tylko wobec spadkobiercy. W przypadku fideikomisu uniwersalnego ( cały majątek) spadkobierca miał prawo do zatrzymania 1/4 jego wartości. W czasach Justyniana I legaty i fideikomisy zostały zrównane.

Podobne prace

Do góry