Ocena brak

Zapasy w przedsiębiorstwie i ich rodzaje.

Autor /Sophia Dodano /25.04.2011

 

Zapasy produkcyjne to zabezpieczenie w materiały i surowce w celu ciągłości produkcji. Wydziela się trzy etapy gromadzenia zapasów

  • etap przedprodukcyjny - obejmuje sferę zaopatrzenia – zapasy obejmują więc materiały

  • etap produkcji – obejmuje cykl produkcyjny – zapasy te określa się mianem produkcji w toku

  • etap poprodukcyjny – zapasy wyrobów gotowych

Na wielkość zapasów wpływa wiele czynników z których najważniejsze to:

  • częstotliwość dostaw materiałów

  • sposób dostaw

  • wielkość zużycia jednostkowego

  • równomierność zużycia

  • wartość materiałów

80% zapasów tworzy 20% wartości zapasów a 20% zapasów tworzy 80% wartości zapasów. W tym sensie właśnie wartość materiałów wpływa na wielkość zapasów.

Wobec równomiernie zużywanych materiałów można określić pewien typowy schemat utrzymywania tych zapasów oraz kosztów. Najłatwiej redukować koszty poprzez własną organizację zapasów. W czasie należy wydzielić wszystkie typy zapasów. Zapasy zabezpieczeniowe służą do zapewnienia ciągłości na wyposażenie ewentualnych, nie przewidzianych przerw w cyklu dostaw. Jeśli dla danego materiału nastąpi dostawa, to w tym momencie stan zapasów tego materiałów osiąga swoją wartość materiałową. Przy regularnym zużywaniu zapasów jego stan spada do ilości zapasów zabezpieczających i w tym właśnie momencie powinna nastąpić następna dostawa. Okres między dwiema dostawami nazywa się cyklem. Średnio w magazynie powinno być tyle ile jest konieczne – jest to połowa wielkości plus zapas minimalny. Można też wydzielić tzw poziom sygnalizacji (awaryjny) przy którym należałoby zamówić kolejną dostawę materiału. Wyznacza się go podobnie. Gdy wyroby z produkcji spływają do magazynu ilość zapasów rośnie, gdy ilość ta osiągnie poziom zapasów materiałowych należy towary (zapasy) wysłać z magazynu. Oczywiście i tu obowiązuje pewien poziom minimalny, który zabezpiecza firmę przed nieprzewidywalnymi reakcjami klientów.

Podobne prace

Do góry