Ocena brak

Zapalenie osierdzia

Autor /margolcia Dodano /26.06.2014

Przyczyną zapalenia osierdzia mogą być wirusy, bakterie, grzyby, gruźlica, choroby tkanki łącznej, gorączka reumatyczna, choroba nowotworowa, operacje kardiochirurgiczne. Niekiedy etiologia zapalenia osierdzia jest nieznana.

Objawami klinicznymi, zależnymi od ilości i narastania płynu w worku osierdziowym, są ból w klatce piersiowej, zmniejszający się w pozycji siedzącej i w pochyleniu do przodu. Osłuchiwaniem stwierdza się charakterystyczny szmer tarcia osierdzia, który ustępuje, gdy jest dużo płynu w worku osierdziowym oddzielającym osierdzie od nasierdzia. Tony serca są bardzo ciche, jakby z oddali. Stanem zagrażającym życiu jest tamponada osierdzia, tj. nagromadzenie się tak znacznej ilości płynu, że uniemożliwia to skurcz i rozkurcz mięśnia sercowego.

Objawami klinicznymi tamponady osierdzia są sinica, duszność, tachykar-dia. Badaniem echokardiograficznym można określić ilość płynu w worku osierdziowym. W badaniu radiologicznym klatki piersiowej stwierdza się bardzo znaczne powiększenie sylwetki serca.

Oprócz wysiękowego zapalenia osierdzia występuje również zaciskające zapalenie osierdzia, charakteryzujące się znacznymi zrostami pomiędzy nasier-dziem a osierdziem, co utrudnia napełnianie komór w rozkurczu. Badanie radiologiczne klatki piersiowej uwidacznia, że serce jest małe. Żyły szyjne są przepełnione, występuje duszność po wysiłku, wodobrzusze, marskość wątroby, obrzęki obwodowe.

Leczenie zależy od etiologii. W tamponadzie osierdzia konieczny jest drenaż osierdzia, a w zaciskającym zapaleniu osierdzia stosuje się leczenie chirurgiczne - uwolnienie od zrostów, oddzielenie nasierdzia od osierdzia (dekortyka-cja).

 

Podobne prace

Do góry