Ocena brak

Zaopatrzenie w wodę

Autor /Kowal Dodano /31.01.2012

W kwestii zaopatrywania się w wodę ludzie polegali kiedyś na tym, co mogli znaleźć w rzekach, jeziorach, strumieniach i źródłach. Jednak rozwój przemysłu i gwał­towny wzrost populacji sprawiły, że niezbędne stało się ściślejsze nadzorowanie dostaw wody, chociażby po to, by uniknąć ryzyka wybuchania epidemii spowodowa­nych jej zanieczyszczeniem.
Każda społeczność ludzka potrzebuje dostaw czystej, świeżej wody. Woda spełnia wiele istotnych funkcji - używa się jej do gotowania, prania, picia, mycia. Wodę pitną najczęściej czerpie się z rzek, jezior albo zasobów podziemnych i odpowiednio przygotowuje, tak by stała się zdatna do picia. Istnieją różne sposoby oczyszczania wody z wszelkich naturalnych oraz będących wynikiem dzia­łalności człowieka nieczystości, w zależności od stopnia i rodzaju zanieczyszczenia.
Zwykle wodę pochodzącą z zanieczyszczonej rzeki najpierw przepuszcza się przez grube sita w celu usunięcia pływających w niej śmieci, ryb i i roślin. Następnie wpompowuje sieją do zbior­nika i przechowuje przez okres kilku tygodni. W tym czasie kolejna partia większych kawałków zanieczyszczeń osadza się na dnie. Także wiele szkodliwych bakterii zostaje w ten sposób unice­stwionych, jako że stopniowo pozbawione zostają substancji, dzięki którym mogły się rozwijać. Potem do wody mogą być dodane chlor i inne chemikalia, które zabijają wszelkie pozostałe bakterie. W niektórych krajach do tego celu uży­wa się ozonu zamiast chloru, czasami także ste­rylizacji dokonuje się przy użyciu silnego pro­mieniowania ultrafioletowego. Następnie woda zostaje przepuszczona przez gęste sita, które przechwytują mikroskopijne rośliny i inne ele­menty. Proces ten odbywa się przy użyciu spec­jalnych mikrofiltrów, zbudowanych z nierdzew­nej stali z dziurkami o średnicy mniejszej niż jedna tysięczna milimetra.

Podobne prace

Do góry